Cách viết thư chào hàng bằng tiếng Anh giúp thuyết phục khách hàng 100%

Cách viết thư chào hàng bằng tiếng Anh giúp thuyết phục khách hàng 100%

Để phát triển kinh doanh, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm và đưa ra những lời đề nghị bán hàng. Đó là chính là thư chào hàng bằng tiếng Anh hay sales pitch. Vậy sales pitch là gì? Một lá thư chào hàng bằng tiếng Anh cần gồm...
Cách viết email mời họp tiếng Anh chuyên nghiệp chuẩn 100%

Cách viết email mời họp tiếng Anh chuyên nghiệp chuẩn 100%

Soạn thảo và gửi email mời họp tiếng Anh là một trong những mục quan trọng nhất khi chuẩn bị cho cuộc họp của bạn. Nó thông báo cho người của mọi người tham dự về các nội dung cuộc họp cũng như những yêu cầu khác khi đi họp. Trong bài viết này, LingoStar sẽ hướng dẫn...