Đánh giá

Có rất nhiều lời khuyên về cách các doanh nghiệp có thể chuẩn bị bài pitching gọi vốn chinh phục các nhà đầu tư. Mặc dù, không có một quy chuẩn nghiêm ngặt nào giúp bạn chắc chắn thành công khi pitching gọi vốn, nhưng có một số bí quyết chắc chắn sẽ giúp bạn gây ấn tượng và thu hút các nhà đầu tư. Trong bài viết này, LingoStar sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị một bài pitching gọi vốn hiệu quả nhất. Cùng đón đọc nhé!

Pitching gọi vốn là gì

1. Pitching gọi vốn là gì

Pitching gọi vốn là một bài giới thiệu ngắn gọn nhưng hấp dẫn và thuyết phục. Nó còn được gọi là “Elevator pitch” hay “elevator speech” bởi nó có thể được truyền đạt trong khoảng thời gian một người đi thang máy, thường là khoảng 30 giây. Nó có thể phục vụ bạn cho mục đích pitching gọi vốn, giới thiệu hoặc tiếp cận khách hàng tiềm năng.

2. Nội dung một bài pitching gọi vốn thuyết phục nhất

Mặc dù được trình bày trong một thời gian rất ngắn những các bài pitching gọi vốn vẫn cần đảm bảo đầy đủ các thông tin cần thiết. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm các phần chính trong một bài pitching gọi vốn nhé!

Nội dung của một bài pitching gọi vốn

2.1. Phần giới thiệu trong pitching gọi vốn

Mở đầu bài pitching gọi vốn, bạn cần giới thiệu rõ bạn là ai. Bạn nên đảm bảo ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Phần giới thiệu của pitching gọi vốn chỉ nên vắn tắt trong một câu, trong đó bạn sẽ chia sẻ bản thân, tên của bạn, công ty khởi nghiệp và vị trí của bạn tại công ty. Bạn có thể tham khảo một số ví dụ về cách giới thiệu trong bài pitching gọi vốn như sau:

Phần giới thiệu trong pitching gọi vốnÝ nghĩa
My name is [your name] and I am [your position] at [your startup name] that [what service/product you provide]Tên tôi là [tên của bạn] và tôi là [vị trí của bạn] tại [tên công ty khởi nghiệp của bạn] mà [bạn cung cấp dịch vụ/sản phẩm nào]
I’m [your name] and I own a [what service/product you provide] company named [your startup name]Tôi là [tên của bạn] và tôi sở hữu một công ty [bạn cung cấp dịch vụ/sản phẩm gì] tên là [tên công ty khởi nghiệp của bạn]

Hãy nhớ một lưu ý rằng: đó là một bài pitching gọi vốn, vì vậy bạn không cần chia sẻ quá chi tiết về cuộc đời bạn mà nên để dành thời gian quý báu cho các nội dung khác.

2.2. Nêu vấn đề và cách giải quyết trong pitching gọi vốn

Tiếp theo trong bài pitching gọi vốn, bạn cần giải thích ngắn gọn các vấn đề mà khách hàng của bạn đang gặp phải và cách sản phẩm của bạn giải quyết vấn đề này. Ở đây bạn cần cố gắng làm nổi bật những lợi ích của sản phẩm của bạn. Đó sẽ là điểm nhấn trong bài pitching gọi vốn của bạn.

Để trình bày vấn đề mà công ty bạn muốn giải quyết và giải pháp của banh, bạn có thể tham khảo cấu trúc sau:

Trình bày vấn đề trong pitching gọi vốnÝ nghĩa
We help [define your customers] to solve [define the problem they experience] by providing a better [present your solution] that offers [outline your solution key benefits] to accomplish [define your customer’s goal]Chúng tôi giúp [khách hàng của bạn] giải quyết [vấn đề họ gặp phải] bằng cách cung cấp [giải pháp của bạn] tốt hơn, cung cấp [lợi ích của giải pháp] để hoàn thành [mục tiêu của khách hàng]
My business specializes in helping [define the problem they experience] get [outline your solution key benefits].Doanh nghiệp của tôi giúp giải quyết [vấn đề họ gặp phải] nhằm đạt được [phác thảo các lợi ích chính của giải pháp].
We give [define your customers] peace of mind and help them [define your customer’s goal] by [present your solution]Chúng tôi mang lại sự an tâm cho [xác định khách hàng của bạn] và giúp họ [mục tiêu của khách hàng của bạn] bằng cách [giải pháp].

2.3. Phân tích đối thủ trong pitching gọi vốn

Phân tích đối thủ trong pitching gọi vốn giúp bạn làm nổi bật hơn sản phẩm của mình bằng cách so sánh nhanh với các sản phẩm tương tự trên thị trường:

Phân tích đối thủ trong pitching gọi vốnÝ nghĩa
Unlike [name main competitors] that [weakness of competitors], we [outline key differentiators]Không giống như [tên đối thủ cạnh tranh chính] mà [điểm yếu của đối thủ cạnh tranh], chúng tôi [kể ra những điểm khác biệt chính]
As a small-business owner myself, I just love helping small businesses succeed.Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi ưu tiên giúp các doanh nghiệp nhỏ thành công.

2.4. Phác thảo cơ hội thị trường trong pitching gọi vốn

Tiếp nối bài pitching gọi vốn của mình, bạn có thể đề cập đến quy mô thị trường và giải thích tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường. Qua phần này của bài pitching gọi vốn, bạn cần thuyết phục được nhà đầu tư rằng đây là một cơ hội thị trường tốt mà bạn muốn nắm bắt.

Trình bày vấn đề trong pitching gọi vốnÝ nghĩa
This is a [quantify market size ] EURO/USD opportunity in [region or country] alone and now is the best time for [your goal] because [explain why now is the best time]Đây là cơ hội [định lượng quy mô thị trường ] EURO/USD ở riêng [khu vực hoặc quốc gia] và bây giờ là thời điểm tốt nhất cho [mục tiêu của bạn] bởi vì [giải thích tại sao bây giờ là thời điểm tốt nhất]
In fact, did you know that [a fact related to your products]? That’s more than … times per year!Trên thực tế, bạn có biết [một thực tế liên quan đến sản phẩm của bạn] không? Nó xảy ra hơn … lần mỗi năm!

2.5. Giới thiệu mô hình kinh doanh của bạn trong pitching gọi vốn

Mô hình kinh doanh trong bài pitching gọi vốn

Trong phần này của bài pitching gọi vốn, bạn có thể giới thiệu mô hình kinh doanh của bạn, đồng thời giải thích cách doanh nghiệp của bạn tạo ra doanh số:

Giới thiệu mô hình kinh doanh khi pitching gọi vốnÝ nghĩa
We make money by [revenue streams].Doanh số của chúng tôi đến từ [Dòng doanh thu]

2.6. Tổng kết các kết quả mà bạn đạt được trong pitching gọi vốn

Tiếp theo, bài pitching gọi vốn của bạn cần thể hiện được các cột mốc quan trọng nhất mà bạn đã đạt được cho đến nay. Đó có thể là các số liệu tăng trưởng, phát triển sản phẩm, thị phần, khách hàng chiến lược hoặc quan hệ đối tác.

Tổng kết các kết quả đã đạt được khi pitching gọi vốnÝ nghĩa
We have already achieved [milestone 1], [milestone 2], [milestone 3]Chúng tôi đã đạt được [mốc 1], [mốc 2], [mốc 3]
We’ve got a working prototype and now we’re looking to raise funds to go into large-scale production.Chúng tôi đã có một sản phẩm mẫu đang hoạt động và hiện chúng tôi đang gọi vốn để đưa vào sản xuất quy mô lớn.
We have more than … years of experience in our niche and are more than able to improve this business.Chúng tôi có hơn … nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của mình và có nhiều khả năng cải thiện hoạt động kinh doanh này.

2.7. Yêu cầu của bạn khi tham dự buổi pitching gọi vốn

Vậy bạn đã sắp hoàn thành bài pitching gọi vốn của mình rồi. Trong đó, bạn nên chia sẻ với nhà đầu tư những thông tin, những nguồn lực mà startup của bạn cần để đạt được những cột mốc tiếp theo. Bạn nên giải thích lý do vì sao bạn đưa ra yêu cầu như vậy.

Yêu cầu của bạn khi tham dự buổi pitching gọi vốnÝ nghĩa
We currently need [resource 1], [resource 2], [resource 3] to achieve [milestone 4], and [milestone 5].Chúng tôi hiện cần [tài nguyên 1], [tài nguyên 2], [tài nguyên 3] để đạt được [mốc 4],[mốc 5].
With your help and funding, we’re confident our revenue will increase by …%.Với sự giúp đỡ và vốn đầu tư của bạn, chúng tôi tin rằng doanh thu của mình sẽ tăng …%.

2.8. Kêu gọi hành động – CTA khi pitching gọi vốn

Kêu gọi hành động - CTA khi pitching gọi vốn

Vậy là bạn đã đi qua 7 phần trong một bài pitching gọi vốn, đã đến lúc thu hút người nghe bằng một lời kêu gọi có thể thực hiện được. Bạn có thể tham khảo một số cách diễn đạt sau cho CTA khi pitching gọi vốn:

CTA khi pitching gọi vốnÝ nghĩa
Are you interested in finding out more about how we can assist you?Bạn có muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm của chúng tôi không?
Here’s my business card—reach out with any questions you may have.Đây là danh thiếp của tôi—hãy liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Add me on LinkedIn so we can continue this conversation.Kết nối với tôi trên LinkedIn để chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Let’s grab a coffee sometime to explore your options. When are you free?Chúng ta có thể đi cà phê để trao đổi thêm để bạn đưa ra lựa chọn chính xác hơn. Khi nào bạn rảnh?

3. Ví dụ bài pitching gọi vốn tiếng Anh:

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bài pitching gọi vốn tiếng Anh hoàn chỉnh nhé:

Hello, investors. My name is Nguyen Phuong Nga, and I am the Chief Technology Officer at SmartAi. Today, we’re seeking $50,000 in exchange for 10% of our growing company.

A few years ago, I found myself stuck in traffic daily as I commuted from my suburban home to my office job in the city. As you can expect, it was the perfect combination of exhausting and tedious. I knew there needed to be a better way to go to and from work without those traffic-induced headaches.

That’s why I developed SmartAi – a solution to the problems we face when it comes to rush hour. By simply identifying backroad solutions, we’ve eradicated any chance of being caught in gridlock when you’re trying to get home to your family after an exhausting day of work.And with an estimated market size of 50 million daily commuters, we know this will be a successful venture.

I hope you’d be willing to sit down with me and learn more about why this is the perfect opportunity for your portfolio, and how we can help millions of commuters inthe process.

Tạm dịch pitching gọi vốn:

Xin chào các nhà đầu tư. Tên tôi là Nguyen Phuong Nga, và tôi là Giám đốc Công nghệ tại SmartAi. Hôm nay, chúng tôi muốn kêu gọi 50.000 đô la để đổi lấy 10% cổ phần của công ty.

Vài năm trước, tôi thấy mình bị kẹt xe hàng ngày khi đi từ nhà ở ngoại ô đến văn phòng làm việc trong thành phố. Nó thực sự rất mệt mỏi và tẻ nhạt. Tôi biết rằng cần phải có một cách tốt hơn để đi làm và đi làm mà không bị đau đầu do ách tắc giao thông gây ra.

Đó là lý do tại sao tôi phát triển SmartAi – một giải pháp cho những vấn đề chúng ta gặp phải khi đến giờ cao điểm. Bằng cách đơn giản xác định các lộ trình thay thế, chúng tôi đã giúp tránh được tắc nghẽn giao thông khi bạn đang về nhà với gia đình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và với quy mô thị trường ước tính khoảng 50 triệu hành khách hàng ngày, chúng tôi biết nó chắc chắn sẽ là một ý tưởng kinh doanh thành công.

Tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội thảo luận và tìm hiểu thêm về lý do tại sao đây là cơ hội hoàn hảo cho bạn và cách chúng tôi có thể giúp hàng triệu hành khách.

Một bí quyết nữa, chúng tôi khuyên bạn nên tập luyện nhiều lần trước khi gặp mặt nhà đầu tư. Bạn có thể kể lại bài pitching gọi vốn của mình cho những người thân thiết, người có thể khách quan và và đưa cho bạn những góp ý chân thành nhất. Làm vậy sẽ giúp bạn có một bài pitching gọi vốn hoàn thiện cả về nội dung lẫn phong thái.

Bài viết đã hướng dẫn bạn cấu trúc của một bài pitching gọi vốn đúng chuẩn. Hi vọng nó sẽ giúp bạn trong quá trình chinh phục nhà đầu tư. Nếu bạn muốn đọc thêm những bài viết hay về chủ đề tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, mời bạn ghé thăm website của LingoStar để biết thêm nhiều kiến thức thú vị nhé!